Scroll to top

KTO SME

Firma vznikla pod obchodným názvom MK stav v roku 2001. Je dynamicky sa rozvíjajúca stavebná spoločnosť. Firma úspešne podniká so špecializáciou na zatepľovanie budov, zatepľovanie domov, zatepľovanie bytoviek, rekonštrukčné práce domov a bytov, rekonštrukcie balkónov, rekonštrukcie schodísk a prenájmom lešenia. Firma bola založená formou živnosti. Postupom času sa v dôsledku nárastu dopytu firma pretransformovala na právnickú spoločnosť, na stavebno-obchodnú spoločnosť MK STAVBY s.r.o.

V súčasnosti spoločnosť poskytuje komplexnú prípravu a realizáciu stavieb všetkých druhov. Počas svojej existencie firma, či už kompletne zateplila, alebo zrekonštruovala množstvo prevažne bytových a občianskych stavieb. Naše realizácie ponúkame formou priamej dodávky na kľúč alebo formou subdodávok pre vyššieho dodávateľa stavby. Donedávna naša spoločnosť pôsobila len v regióne Východného Slovenska, no pre vážny záujem je to na celom území.

Vlastníme lešenie a potrebné stavebné náradie pri stavebných prácach a zároveň máme k dispozícii množstvo odborne vyškolených a kvalifikovaných pracovníkov, čo nám zvýhodňuje pozíciu.

Firma je držiteľom licencie, ktorú vydáva Technický a skúšobný ústav stavebný v Bratislave, na zhotovenie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov BAUMIT OPEN, STAR, MINERAL

PREČO MY

 Prioritou spoločnosti je kvalita a absolútna spokojnosť investora. Zárukou kvality vykonaných diel sú skúsenosti, naše referencie, potenciál pracovníkov, kvalita výrobných technológií a poznanie požiadaviek stavebného trhu. Dokážeme pružne zareagovať a zrealizovať akýkoľvek podnet zo strany zákazníka.