Výmena stupačkových a ležatých rozvodov na mieru

Zvislé a ležaté rozvody v bytových domoch starších ako 30 rokov sa dostávajú na hranicu svojej životnosti a trpia poruchami ako sú:

- netesnosti
- zápach
- korózia potrubia
- zvýšená hlučnosť
- znížená kvalita vody
- baktérie v potrubí


Ponúkame:

  • - bezplatné odborné poradensvto a konzultácie
  • - likvidácia a sanácia AZBESTU
  • - zaplombovanie vodomerov
  • - revízia plynu
  • - tlakové skúšky vody, plynu
  • - možnosť výberu z materiálov REHAU, Geberit, Viega a mnoho ďalších

oprava stupačiek

Naša rada pre Vás

Nedajte sa oklamať a nahovoriť na cenové ponuky firiem, ktoré šetria na nevhodných a nekvalitných materiáloch, izoláciách, kotviacich prvkoch, omietok nevhodnej a meniacej sa svetlosti potrubia, absencie ochranných prvkov, poteru a množstve iných faktorov, na ktoré v konečnom dôsledku doplatíte v laickej naivite a spokojnosti Vy. Máme bezkonkurenčné ceny za kvalitné služby.


Najčastejšie otázky pri výmene rozvodov

Koľko to bude stáť?

Cena rekonštrukcie je závislá od použitých materiálov a rozsahu.
My Vám ako zákazníkovi po obhliadke objektu na to kvalifikovanou
osobou navrhneme materiály, o ktorých vieme, že sú vhodné
a spoľahlivé. Oboznámime Vás aj s inými typmi, ich výhodami
aj nevýhodami a po Vašom zvážení vypracujeme cenovú ponuku,
ktorú Vám predložíme na schválenie.


Ako dlho to bude trvať? Pôjde mi počas rekonštrukcie WC?

Rekonštrukciu jedného stúpacieho rozvodu klasickéhoosempodlažného
bytového domu sme schopní (pri nasadení odrána do večera) vykonať
v priebehu jedného pracovného dňav závislosti od požiadaviek a okolností.
Bytová jednotka musí byťprístupná počas celej doby rekonštrukcie.
Nakoľko vieme, že jepre Vás komplikované ostať doma, sme schopní
pracovať aj v sobotu.Vždy sa rekonštruuje v jednom čase len jeden
stúpací rozvod, a preto je nutné použiť na tento jeden deňsusedovo WC.


Mám prerobené jadro musím ho zbúrať?


Pred samotnou realizáciou sa vykoná detailná obhliadka každého bytu
a každý užívateľ bude oboznámený s možnosťami špecifickými pre jeho
byt. Skúsenosť hovorí, že prerobené jadrá je možné rozobrať a dať do
pôvodného stavu rozobratím našim murárom za mierny doplatok.Po rekonštrukcii bude všetko fungovať ako aj fungovalo?

Nutne pre našu kontrolu zabezpečujeme vykonanie tlakovej skúšky,
vystavenie certifikátov, revíznych protokolov, kariet vodomerov a ich
zaplombovanie. Sme schopní na základe vopred stanovených
podmienok poskytnúť okrem záručnej doby aj servis pre odstránenie
závad v pozáručnom období.

Materiály, ktoré používame na výmenu rozvodov

materialy

REHAU

REHAU v domovej inštalácii sa očakáva životnosť viac ako 50 rokov. Aby to bolo možné zabezpečiť, musia rúrky z programu RAUTITAN presvedčiť vo výdatných dlhodobých testoch. Tam sa počas dlhších časových období simulujú kolísania teplôt, tlaku mechanické zaťaženia. Následná kontrola ukazuje: Rúrky REHAU dokážu desaťročia bezpečne odolávať.   


Meď VIEGA

Lisovacia technika je perfektnou alternatívou k spojovaniu rúr, na celom svete sa už používa  úplne štandardne. Lisovacia technika sa používa u sanitárneho zariadenia, vykurovania a montáže aj plynu. Meď je hygienicky nezávadná a antibakteriálna


HERZ

Plasthliníková rúrka HERZ bola vyvinutá pre mnohostranné použitie a riešenie komplexných inštalácií. Je hospodárna z hľadiska spracovania a vyznačuje sa vysokou kvalitou, bezpečnosťou a dlhou  životnosťou. Okrem toho je úplne recyklovateľná. Táto viacvrstvová rúra sa vyrába na najmodernejších  výrobných zariadeniach na základe skúseností  know-how niekoľkých desaťročí. Pozostáva zo základnej polyetylénovej rúrky, ktorú obklopuje pozdĺžne zváraný hliníkový  plášť.