Firma je držiteľom licencie, ktorú vydáva Technický a skúšobný ústav stavebný v Bratislave, na zhotovenie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov BAUMIT OPEN, STAR, MINERAL

Licencie

O našej firme

Firma vznikla pod obchodným názvom MK stav v roku 2001. Je dynamicky sa rozvíjajúca stavebná spoločnosť. Firma úspešne podniká so špecializáciou na zatepľovanie budov, zatepľovanie domov, zatepľovanie bytoviek, rekonštrukčné práce domov a bytov, rekonštrukcie balkónov, rekonštrukcie schodísk a prenájmom lešenia. Firma bola založená formou živnosti. Postupom času sa v dôsledku nárastu dopytu firma pretransformovala na právnickú spoločnosť, na stavebno-obchodnú spoločnosť MK STAVBY s.r.o.

V súčasnosti spoločnosť poskytuje komplexnú prípravu a realizáciu stavieb všetkých druhov. Počas svojej existencie firma, či už kompletne zateplila, alebo zrekonštruovala množstvo prevažne bytových a občianskych stavieb. Naše realizácie ponúkame formou priamej dodávky na kľúč alebo formou subdodávok pre vyššieho dodávateľa stavby. Donedávna naša spoločnosť pôsobila len v regióne Východného Slovenska, no pre vážny záujem je to na celom území. Prioritou spoločnosti je kvalita a absolútna spokojnosť investora. Zárukou kvality vykonaných diel sú skúsenosti, naše referencie, potenciál pracovníkov, kvalita výrobných technológií a poznanie požiadaviek stavebného trhu. Vlastníme lešenie a potrebné stavebné náradie pri stavebných prácach a zároveň máme k dispozícii množstvo odborne vyškolených a kvalifikovaných pracovníkov, čo nám zvýhodňuje pozíciu. Dokážeme pružne zareagovať a zrealizovať akýkoľvek podnet zo strany zákazníka.

Základné údaje

 • Názov spoločnosti:

  MK STAVBY s.r.o.

 • Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 20356/P Sídlo: Športová 358/36, Ľubica 059 71
 • IČO:44 209 983
  IČ DPH: SK2022650146
 • Bankové spojenie: ČSOB Banka
  Číslo účtu: 4008664627/7500
 • Mobil: 0948 007 750
  E-mail: mkstavby@mkstavby.sk